. Təqvim (illər)

Siyahılar

Janrlar

İllər

Şəxslər

Təqvim (illər)

Kateqoriya: Səhifələr Əlavə edilən tarix: 06-09-2023 Baxış sayı: 75

 

 

 

            1877   1879

 

 

 

    1883     1886 1887    

 

 

 

  1892 1893 1894   1896 1897 1898 1899

 

1900

 

1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909

 

1910

 

1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919

 

1920

 

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929

 

1930

 

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

 

1940

 

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

 

1950

 

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

 

 

 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

 

1970

 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

 

1980

 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

 

1990

 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

 

2000

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

2010

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

2020

 

2021 2022 2023            

1877

27 noyabr 1877 - Hənəfi Terequlov (doğum)

1879

20 mart 1879 - Hüseynqulu Sarabski (doğum)

1883

12 avqust 1883 - Rza Darablı (doğum)
25 noyabr 1883 - Mirzəağa Əliyev (doğum)

1886

09 aprel 1886 - Sidqi Ruhulla (doğum)

1887

03 oktyabr 1887 - Ələkbər Hüseynzadə (doğum)

1892

07 yanvar 1892 - Mirseyfəddin Kirmanşahlı (doğum)
15 mart 1892 - Əlisəttar Məlikov (doğum)

1893

22 mart 1893 - Abbas Mirzə Şərifzadə (doğum)
05 oktyabr 1893 - Xeyri Əmirzadə (doğum)

1894

18 yanvar 1894 - Əli Xəlilov (doğum)
28 fevral 1894 - Mustafa Mərdanov (doğum)
20 aprel 1894 - Rza Təhmasib (doğum)
22 aprel 1894 - Ağahüseyn Cavadov (doğum)

1896

21 mart 1896 - Kazım Ziya (doğum)

1897

15 mart 1897 - Ağasadıq Gəraybəyli (doğum)

1898

21 mart 1898 - İbrahim Azəri (doğum)
21 mart 1898 - İsmayıl Talıblı (doğum)
22 mart 1898 - Hacıməmməd Qafqazlı (doğum)
20 iyun 1898 - Əli Qurbanov (doğum)
07 noyabr 1898 - Məmməd Əlili (doğum)
22 dekabr 1898 - Ağarza Quliyev (doğum)

1899

15 mart 1899 - Məmmədəli Vəlixanlı (doğum)
15 may 1899 - Rza Əfqanlı (doğum)

1900

19 iyun 1900 - Möhsün Sənani (doğum)

1901

19 mart 1901 - Ələkbər Seyfi (doğum)
01 sentyabr 1901 - İsmayıl Hidayətzadə (doğum)
08 dekabr 1901 - Mərziyyə Davudova (doğum)

1902

11 aprel 1902 - İsmayıl Osmanlı (doğum)
12 avqust 1902 - Əhməd Əhmədov (doğum)

1903

30 dekabr 1903 - Mikayıl Mikayılov (doğum)

1904

15 yanvar 1904 - Cabbar Əliyev (doğum)
03 mart 1904 - Abbas Rzayev (doğum)

1905

01 aprel 1905 - Əsgər İsmayılov (doğum)
25 aprel 1905 - Mikayıl Rəfili (doğum)
04 avqust 1905 - Yusif Yulduz (doğum)
07 noyabr 1905 - Şua Şeyxov (doğum)

1906

21 fevral 1906 - Həbib İsmayılov (doğum)
05 dekabr 1906 - Əşrəf Yusifzadə (doğum)
25 dekabr 1906 - Əlisəttar Atakişiyev (doğum)

1907

06 yanvar 1907 - İsmayıl Dağıstanlı (doğum)
12 aprel 1907 - Məmmədhüseyn Təhmasib (doğum)
20 may 1907 - Həqiqət Rzayeva (doğum)
25 iyun 1907 - Sona Hacıyeva (doğum)

1908

26 aprel 1908 - Mir Cəlal (doğum)
22 iyun 1908 - Mirzə Mustafayev (doğum)

1909

01 yanvar 1909 - Ağahüseyn Kərimov (doğum)
17 aprel 1909 - Mehdi Hüseyn (doğum)
01 sentyabr 1909 - Fateh Fətullayev (doğum)
08 dekabr 1909 - Əjdər Sultanov (doğum)
25 dekabr 1909 - Ələsgər Şərifov (doğum)

1910

26 mart 1910 - Ələsgər Ələkbərov (doğum)
26 mart 1910 - Sabit Rəhman (doğum)
05 may 1910 - Adil İsgəndərov (doğum)
10 avqust 1910 - İsmayıl Əfəndiyev (doğum)

1911

23 fevral 1911 - Şəmsi Bədəlbəyli (doğum)
08 mart 1911 - Ağadadaş Qurbanov (doğum)
28 oktyabr 1911 - Mirzə İbrahimov (doğum)

1912

09 yanvar 1912 - Atamoğlan Rzayev (doğum)
20 avqust 1912 - Niyazi (doğum)
13 oktyabr 1912 - Hüseyn Seyidzadə (doğum)
21 dekabr 1912 - Münəvvər Kələntərli (doğum)

1913

28 fevral 1913 - Ənvər Məmmədxanlı (doğum)
21 mart 1913 - Əliağa Ağayev (doğum)
05 aprel 1913 - Əli Zeynalov (doğum)
02 may 1913 - Məmməd Sadıqov (doğum)
11 iyun 1913 - Hökümə Qurbanova (doğum)
16 iyul 1913 - Mirzə Babayev (doğum)
11 sentyabr 1913 - Muxtar Dadaşov (doğum)

1914

06 yanvar 1914 - Nəcibə Behbudova (doğum)
14 fevral 1914 - Muxtar Avşarov (doğum)
21 mart 1914 - Hüseynağa Sadıqov (doğum)
22 mart 1914 - Lütfəli Abdullayev (doğum)
25 aprel 1914 - Məmməd Bürcəliyev (doğum)
28 aprel 1914 - Qılman Musayev (doğum)
28 iyun 1914 - Barat Şəkinskaya (doğum)

1915

20 fevral 1915 - Rüxsarə Ağayeva (doğum)
20 iyun 1915 - Süleyman Ələsgərov (doğum)
04 avqust 1915 - Məmmədrza Şeyxzamanov (doğum)
17 oktyabr 1915 - Cavanşir Məmmədov (doğum)
14 dekabr 1915 - Rəşid Behbudov (doğum)
25 dekabr 1915 - Kamil Qubuşov (doğum)

1916

16 mart 1916 - Zakir Bağırov (doğum)
20 aprel 1916 - Nəsibə Zeynalova (doğum)
14 oktyabr 1916 - Süsən Məcidova (doğum)

1917

22 mart 1917 - Yusif Vəliyev (doğum)
13 aprel 1917 - Arif Nərimanbəyov (doğum)
07 noyabr 1917 - Tofiq Quliyev (doğum)

1918

05 fevral 1918 - Qara Qarayev (doğum)
10 fevral 1918 - Cəmşid Əmirov (doğum)
28 fevral 1918 - Sofa Bəsirzadə (doğum)
22 may 1918 - Mehdi Məmmədov (doğum)
12 iyun 1918 - Ədhəm Qulubəyov (doğum)
25 noyabr 1918 - İmran Qasımov (doğum)
11 dekabr 1918 - Bayram Bayramov (doğum)

1919

07 fevral 1919 - Tofiq Tağızadə (doğum)
05 mart 1919 - Məmmədsadıq Nuriyev (doğum)
22 mart 1919 - Xan Babayev (doğum)
22 mart 1919 - İsmayıl Şıxlı (doğum)
29 aprel 1919 - Əjdər İbrahimov (doğum)

1920

08 yanvar 1920 - Leyla Bədirbəyli (doğum)
30 yanvar 1920 - Teyyub Axundov (doğum)
02 may 1920 - Ətayə Əliyeva (doğum)
30 sentyabr 1920 - Lətif Səfərov (doğum)
22 dekabr 1920 - Həsən Seyidbəyli (doğum)

1921

20 iyun 1921 - Cahangir Cahangirov (doğum)
25 oktyabr 1921 - Nəcibə Məlikova (doğum)
05 dekabr 1921 - Həsənağa Salayev (doğum)

1922

05 may 1922 - Ələddin Abbasov (doğum)
15 may 1922 - Rauf Hacıyev (doğum)

20 iyun 1922 - Salman Dadaşov (doğum)

22 iyun 1922 - Rüfət Şabanov (doğum)

22 noyabr 1922 - Fikrət Əmirov (doğum)
24 noyabr 1922 - Rəhilə Cabbarova (doğum)
10 dekabr 1922 - Əlihüseyn Hüseynov (doğum)

1923

28 aprel 1923 - Faiq Mustafayev (doğum)
20 iyun 1923 - Rəhilə Məlikova (doğum)
25 noyabr 1923 - Dadaş Kazımov (doğum)

1924

06 fevral 1924 - Firəngiz Şərifova (doğum)
07 iyun 1924 - Məlik Dadaşov (doğum)
04 oktyabr 1924 - Sona Aslanova (doğum)
05 dekabr 1924 - Şəfiqə Qasımova (doğum)
07 dekabr 1924 - Kamil Rüstəmbəyov (doğum) 
10 dekabr 1924 - Nəbi Xəzri (doğum)
29 dekabr 1924 - Sadıq Hüseynov (doğum)

1925

11 mart 1925 - Bəşir Səfəroğlu (doğum)

1926

29 yanvar 1926 - Xosrov Abdullayev (doğum)
07 may 1926 - Cəbrayıl Əzimov (doğum)
10 may 1926 - Əhmədağa Muğanlı (doğum)
04 iyun 1926 - Fatma Mehrəliyeva (doğum)
17 iyun 1926 - Elbəy Rzaquliyev (doğum)
28 iyun 1926 - Arif Heydərov (doğum)
15 iyul 1926 - Sədayə Mustafayeva (doğum)
24 avqust 1926 - Nazim Əliverdibəyov (doğum)

1927

05 yanvar 1927 - Vidadi Babanlı (doğum)
06 fevral 1927 - Lütfi Məmmədbəyli (doğum)
13 mart 1927 - Nodar Şaşıqoğlu (doğum)
27 sentyabr 1927 - İsmayıl Eloğlu (doğum)
31 dekabr 1927 - Firudin Mehdiyev (doğum)

1928

19 mart 1928 - Əfrasiyab Məmmədov (doğum)
21 may 1928 - Tamilla Ağamirova (doğum)
12 iyun 1928 - İsa Hüseynov (doğum)
05 iyul 1928 - Əzizağa Qasımov (doğum)
31 iyul 1928 - Ələddin Sultanov (doğum)
27 avqust 1928 - Nadir Zeynalov (doğum)
25 sentyabr 1928 - Arif Babayev (doğum)
26 noyabr 1928 - Müxlis Cənizadə (doğum)

1929

08 fevral 1929 - Məmməd Hüseynov (doğum)
13 may 1929 - Hikmət Ziya (doğum)
27 avqust 1929 - Məmmədkamal Kazımov (doğum)
03 sentyabr 1929 - Məleykə Ağazadə (doğum)
29 dekabr 1929 - Kamil Nəcəfzadə (doğum)

1930

30 aprel 1930 - Leyla Rzayeva (doğum)

10 iyul 1930 - Sabir Əhmədov (doğum)

20 noyabr 1930 - Gündüz Abbasov (doğum)

1931

01 sentyabr 1931 - Fazil Salayev (doğum)
12 dekabr 1931 - Tələt Rəhmanov (doğum)

1932

12 iyun 1932 - Hacıbaba Bağırov (doğum)
16 iyun 1932 - Tofiq Mirzəyev (doğum)
13 iyul 1932 - Rəşid Atamalıbəyov (doğum)
01 oktyabr 1932 - Əkbər Fərzəliyev (doğum)

1933

15 fevral 1933 - Bürcəli Əsgərov (doğum)
24 fevral 1933 - Bahadur Əliyev (doğum)
13 sentyabr 1933 - Arif Məlikov (doğum)
22 noyabr 1933 - Firudin Ağayev (doğum)
22 noyabr 1933 - Rasim Ocaqov (doğum)

1934

16 aprel 1934 - Ramiz Mirişli (doğum)

29 aprel 1934 - Nicat Bəkirzadə (doğum)

01 may 1934 - İsi Məlikzadə (doğum)

1935

04 aprel 1935 - Muxtar Maniyev (doğum)
11 may 1935 - Maqsud İbrahimbəyov (doğum)
25 may 1935 - Mirzəağa Atəş (doğum)

28 iyul 1935 - Vasif Adıgözəlov (doğum)

02 avqust 1935 - Yaşar Məmmədov (doğum)

05 sentyabr 1935 - Səyavuş Aslan (doğum)
01 oktyabr 1935 - Ziyafət Abbasov (doğum)
05 oktyabr 1935 - Xəyyam Mirzəzadə (doğum)
16 oktyabr 1935 - Əli Qafarov (doğum)
20 noyabr 1935 - Qədir Rüstəmov (doğum)
10 dekabr 1935 - Fikrət Bağırov (doğum)
25 dekabr 1935 - Yusif Səmədoğlu (doğum)

1936

13 yanvar 1936 - Eldar Əliyev (doğum)
31 mart 1936 - Rafiq Babayev (doğum)
18 avqust 1936 - Asim Cəlilov (doğum)
09 dekabr 1936 - Əminə Yusifqızı (doğum)

1937

09 fevral 1937 - Ramiz Əsgərov (doğum)
03 mart 1937 - Fərman Kərimzadə (doğum)
27 mart 1937 - Fikrət Əhədov (doğum)
22 may 1937 - Aqşin Əlizadə (doğum)
24 iyul 1937 - Yalçın Əfəndiyev (doğum)
01 sentyabr 1937 - Səyavuş Şəfiyev (doğum)
02 noyabr 1937 - Emin Sabitoğlu (doğum)

1938

28 yanvar 1938 - Zaur Məhərrəmov (doğum)
06 fevral 1938 - Rafiq Əzimov (doğum)
06 fevral 1938 - Töhfə Əzimova (doğum)
14 mart 1938 - Anar (doğum)
03 may 1938 - Kamal Xudaverdiyev (doğum)
29 may 1938 - Novruz Axundov (doğum)
21 sentyabr 1938 - Nurəngiz Gün (doğum)
13 oktyabr 1938 - Hamlet Qurbanov (doğum)
13 oktyabr 1938 - Şərif Şərifov (doğum)
16 noyabr 1938 - Abbas Mirzə Şərifzadə (vəfat)
27 dekabr 1938 - Səfurə İbrahimova (doğum)

1939

02 yanvar 1939 - Nazim Ağayev (doğum)
04 fevral 1939 - Tariyel Qasımov (doğum)
05 fevral 1939 - Rüstəm İbrahimbəyov (doğum)
12 mart 1939 - Nəzakət Qazıyeva (doğum)
30 mart 1939 - Rafiz İsmayılov (doğum)
06 aprel 1939 - Tofiq İsmayılov (doğum)
05 iyun 1939 - Vaqif Səmədoğlu (doğum)
06 iyun 1939 - Arif Mirzəquliyev (doğum)
17 iyun 1939 - Zemfira Sadıqova (doğum)
18 iyul 1939 - Hacımurad Yegizarov (doğum)
29 iyul 1939 - Əli Haqverdiyev (doğum)
04 avqust 1939 - Ofeliya Məmmədzadə (doğum)
27 oktyabr 1939 - Alla Axundova (doğum)
12 dekabr 1939 - Fikrət Əliyev (doğum)

1940

14 fevral 1940 - Tamara Ağamirova (doğum)

12 iyul 1940 - Ruhəngiz Qasımova (doğum)

01 noyabr 1940 - Elmira Şabanova (doğum)

1941

18 yanvar 1941 - Eldar Quliyev (doğum)
22 fevral 1941 - Tamilla Qafarova (doğum)
01 may 1941 - Mayis Ağabəyov (doğum)
06 may 1941 - Kamil Məhərrəmov (doğum)
26 may 1941 - Ofeliya Sənani (doğum)
05 iyun 1941 - Hamlet Xanızadə (doğum)
23 iyul 1941 - Flora Kərimova (doğum)
14 sentyabr 1941 - Teymur Bəkirzadə (doğum)
25 dekabr 1941 - Zemfira Əliyeva (doğum)

1942

10 yanvar 1942 - Fəraməz Məmmədov (doğum)
23 mart 1942 - Rza Darablı (vəfat)
29 iyun 1942 - Rimma Məmmədova (doğum)
17 avqust 1942 - Müslüm Maqomayev (doğum)
18 dekabr 1942 - Hənəfi Terequlov (vəfat)

1943

30 yanvar 1943 - Ələsgər İbrahimov (doğum)
12 mart 1943 - Firəngiz Qurbanova (doğum)
18 mart 1943 - Mövlud Süleymanlı (doğum)
09 may 1943 - Fikrət Əsgərov (doğum)
13 may 1943 - Elçin (doğum)
12 iyun 1943 - Oqtay Mirqasımov (doğum)
04 avqust 1943 - Ramiz Məlikov (doğum)
23 avqust 1943 - Şahmar Ələkbərov (doğum)
19 dekabr 1943 - Fərəc Qarayev (doğum)

1944

22 yanvar 1944 - Hacı İsmayılov (doğum)
15 may 1944 - Əbdül Mahmudov (doğum)
30 noyabr 1944 - Mayak Kərimov (doğum)
06 dekabr 1944 - Gümrah Rəhimov (doğum)

1945

02 yanvar 1945 - Səməndər Rzayev (doğum)
04 fevral 1945 - Polad Bülbüloğlu (doğum)
16 fevral 1945 - Hüseynqulu Sarabski (vəfat)
07 mart 1945 - Xuraman Hacıyeva (doğum)
18 mart 1945 - Natəvan Şeyxova (doğum)
19 mart 1945 - Hüseyn Mehdiyev (doğum)
30 mart 1945 - Şəfiqə Məmmədova (doğum)
24 aprel 1945 - Elxan Qasımov (doğum)
16 may 1945 - Valentina Aslanova (doğum)
15 iyun 1945 - Amaliya Pənahova (doğum)
26 iyun 1945 - Valeri Kərimov (doğum)
25 avqust 1945 - Vəfa Fətullayeva (doğum)
01 sentyabr 1945 - Vidadi Əliyev (doğum)
06 noyabr 1945 - Zərnigar Ağakişiyeva (doğum)
23 dekabr 1945 - Mobil Babayev (doğum)
23 dekabr 1945 - Sadıq İbrahimov (doğum)

1946

04 yanvar 1946 - Rəfael Dadaşov (doğum)
09 fevral 1946 - Əsgər Məmmədoğlu (doğum)
13 fevral 1946 - Əliabbas Qədirov (doğum)
09 aprel 1946 - Ceyhun Mirzəyev (doğum)
29 may 1946 - Elçin Məmmədov (doğum)
07 iyun 1946 - Ramiz Fətəliyev (doğum)
09 oktyabr 1946 - Kənan Məmmədov (doğum)
01 dekabr 1946 - Azər Dadaşov (doğum)
15 dekabr 1946 - Ramiz Rövşən (doğum)
31 dekabr 1946 - Yalçın Rzazadə (doğum)

1947

01 yanvar 1947 - Mikayıl Mirzə (doğum)
06 yanvar 1947 - Ənvər Əbluc (doğum)
10 fevral 1947 - Suğra Bağırzadə (doğum)
08 mart 1947 - Rəna Səlimova (doğum)
26 aprel 1947 - Gülbəniz Əzimzadə (doğum)
30 aprel 1947 - Ramiz Quliyev (doğum)
01 may 1947 - Rauf Əliyev (doğum)
27 may 1947 - Rafiq Nəsirov (doğum)
12 iyun 1947 - Leyla Şıxlinskaya (doğum)
17 iyun 1947 - Fidan Qasımova (doğum)
01 iyul 1947 - Yusif Əlizadə (doğum)
31 dekabr 1947 - Rafiq Qəmbərov (doğum)

1948

30 yanvar 1948 - Elxan Əhədzadə (doğum)
24 may 1948 - Fuad Poladov (doğum)
01 avqust 1948 - Ələkbər Muradov (doğum)
08 avqust 1948 - Rasim Balayev (doğum)

1949

09 yanvar 1949 - İlham Namiq Kamal (doğum)
23 yanvar 1949 - Almaz Əsgərova (doğum)
05 iyun 1949 - Natiq Rəsulzadə (doğum)
10 iyul 1949 - İbrahim Əliyev (doğum)
22 avqust 1949 - Aqil Ağacanov (doğum)
08 sentyabr 1949 - Hüseynağa Atakişiyev (doğum)
19 sentyabr 1949 - Reyhan Müslümova (doğum)
01 oktyabr 1949 - Almaz Mustafayeva (doğum)
18 oktyabr 1949 - Vaqif İbrahimoğlu (doğum)
14 noyabr 1949 - Rafiq Əliyev (doğum)

1950

04 yanvar 1950 - İnarə Quliyeva (doğum)
20 yanvar 1950 - Larisa Xələfova (doğum)
05 aprel 1950 - Arif Əbdürrəhmanov (doğum)
01 iyun 1950 - Tanilə Əhmərova (doğum)
17 avqust 1950 - Ənvər Həsənov (doğum)
25 sentyabr 1950 - Alim Məmmədov (doğum)
27 sentyabr 1950 - Solmaz Səmədzadə (doğum)
22 noyabr 1950 - Cavanşir Quliyev (doğum)
19 dekabr 1950 - Gülşən Qurbanova (doğum)

1951

13 yanvar 1951 - Cahangir Mehdiyev (doğum)

02 fevral 1951 - Yusif Şeyxov (doğum)

23 aprel 1951 - Salam İsmayıl (doğum)
06 iyun 1951 - Xuraman Qasımova (doğum)
03 sentyabr 1951 - Yaşar Nuri (doğum)
19 oktyabr 1951 - Məmməd Məmmədov (doğum)
11 noyabr 1951 - İsmayıl Hidayətzadə (vəfat)

1952

20 yanvar 1952 - Vəliəhd Vəliyev (doğum)
22 fevral 1952 - Akif Əli (doğum)
30 aprel 1952 - Eldəniz Rəsulov (doğum)
24 sentyabr 1952 - Xalidə Quliyeva (doğum)
02 noyabr 1952 - Elxan Quliyev (doğum)

1953

01 iyun 1953 - Ömür Nağıyev (doğum)
17 iyul 1953 - Telman Adıgözəlov (doğum)

1954

30 may 1954 - Şükufə Yusupova (doğum)
31 iyul 1954 - Cahangir Novruzov (doğum)
27 sentyabr 1954 - Fərhad Yusifov (doğum)
25 oktyabr 1954 - Mirzəağa Əliyev (vəfat)
24 dekabr 1954 - Nataliya Tağıyeva (doğum)

1955

05 yanvar 1955 - Fərhad İsrafilov (doğum)
29 mart 1955 - Gəray Əlibəyov (doğum)
11 may 1955 - Şamil Süleymanlı (doğum)
02 avqust 1955 - Fəxrəddin Manafov (doğum)
03 oktyabr 1955 - Məryəm Seyidbəyli (doğum)
05 oktyabr 1955 - Ötkəm İsgəndərov (doğum)

1956

01 yanvar 1956 - Abbas Kazımov (doğum)

01 noyabr 1956 - Yavər Rzayev (doğum)

20 noyabr 1956 - Kazım Ziya (vəfat)

1957

02 fevral 1957 - Sonaxanım Mikayılova (doğum)

05 mart 1957 - Səidə Quliyeva (doğum)

12 mart 1957 - Məbud Məhərrəmov (doğum)

25 aprel 1957 - Həmidə Ömərova (doğum)
29 aprel 1957 - Fərqanə Quliyeva (doğum)
13 iyul 1957 - Bəxtiyar Xanızadə (doğum)
21 iyul 1957 - İsmayıl Eloğlu (vəfat)

1958

13 yanvar 1958 - Dinarə Yusifova (doğum)
17 fevral 1958 - Xeyri Əmirzadə (vəfat)
25 aprel 1958 - Mikayıl Rəfili (vəfat)
08 dekabr 1958 - Mömünat Qurbanova (doğum)

1959

30 yanvar 1959 - Məmməd Verdiyev (doğum)
01 may 1959 - Firəngiz Mütəllimova (doğum)
05 may 1959 - Sidqi Ruhulla (vəfat)

1961

24 yanvar 1961 - Sabir Məmmədov (doğum)
14 avqust 1961 - Əzizə Məmmədova (vəfat)

1962

06 yanvar 1962 - Mərziyyə Davudova (vəfat)
10 yanvar 1962 - Əjdər Sultanov (vəfat)
14 oktyabr 1962 - Əli Qurbanov (vəfat)

1963

31 yanvar 1963 - Ələsgər Ələkbərov (vəfat)
05 fevral 1963 - Münəvvər Kələntərli (vəfat)
07 mart 1963 - Əşrəf Yusifzadə (vəfat)
03 iyul 1963 - Cəmil Quliyev (doğum)
09 dekabr 1963 - Lətif Səfərov (vəfat)

1964

22 fevral 1964 - Əhməd Salahov (doğum)

1965

10 mart 1965 - Mehdi Hüseyn (vəfat)
22 iyun 1965 - Ağadadaş Qurbanov (vəfat)

1966

07 mart 1966 - Natəvan Məmmədova (doğum)

02 dekabr 1966 - Atamoğlan Rzayev (vəfat)

31 dekabr 1966 - Həbib İsmayılov (vəfat)

1967

29 aprel 1967 - Elxan Cəfərov (doğum)
29 may 1967 - Xan Babayev (vəfat)
30 may 1967 - İsmayıl Əfəndiyev (vəfat)
23 iyul 1967 - İsmayıl Talıblı (vəfat)
27 iyul 1967 - Ramiz Əsgərov (vəfat)
13 oktyabr 1967 - İbrahim İsfahanlı (vəfat)
04 noyabr 1967 - Ələkbər Hüseynzadə (vəfat)

1968

12 dekabr 1968 - Mustafa Mərdanov (vəfat)

1969

25 yanvar 1969 - İbrahim Azəri (vəfat)
23 mart 1969 - Bəşir Səfəroğlu (vəfat)

12 aprel 1969 - Məmmədəli Vəlixanlı (vəfat)

05 may 1969 - Ayan Mirqasımova (doğum)

10 iyul 1969 - Cəbrayıl Əzimov (vəfat)
02 avqust 1969 - Həqiqət Rzayeva (vəfat)

1970

27 yanvar 1970 - Şua Şeyxov (vəfat)
23 sentyabr 1970 - Sabit Rəhman (vəfat)
05 noyabr 1970 - Leyla Rzayeva (vəfat)

1971

26 mart 1971 - Əlisəttar Məlikov (vəfat)

1972

29 sentyabr 1972 - Kamran Şahmərdanov (doğum)
10 dekabr 1972 - Müxlis Cənizadə (vəfat)

1973

09 noyabr 1973 - Rza Əfqanlı (vəfat)
30 noyabr 1973 - Cabbar Əliyev (vəfat)
09 dekabr 1973 - Lütfəli Abdullayev (vəfat)

1974

10 iyun 1974 - Ruslan Nəsirov (doğum)

1975

22 mart 1975 - Məmmədsadıq Nuriyev (vəfat)
22 iyun 1975 - Əli Xəlilov (vəfat)

1976

12 iyun 1976 - Abbas Rzayev (vəfat)
15 sentyabr 1976 - Ağarza Quliyev (vəfat)

1977

04 may 1977 - Teymur Kərimov (doğum)

30 oktyabr 1977 - Kamil Qubuşov (vəfat)

08 dekabr 1977 - Ələkbər Seyfi (vəfat)

1978

20 iyun 1978 - Fazil Salayev (vəfat)
22 iyun 1978 - İsmayıl Osmanlı (vəfat)
29 iyun 1978 - Arif Heydərov (vəfat)
18 sentyabr 1978 - Adil İsgəndərov (vəfat)
28 sentyabr 1978 - Mir Cəlal (vəfat)

1979

15 mart 1979 - Mirzə Mustafayev (vəfat)
02 iyun 1979 - Hüseyn Seyidzadə (vəfat)
07 noyabr 1979 - Yusif Yulduz (vəfat)
04 dekabr 1979 - Sona Hacıyeva (vəfat)
19 dekabr 1979 - Əli Qafarov (vəfat)

1980

14 fevral 1980 - Rza Təhmasib (vəfat)
18 mart 1980 - Yusif Vəliyev (vəfat)
31 mart 1980 - Xosrov Abdullayev (vəfat)
01 aprel 1980 - İsmayıl Dağıstanlı (vəfat)
25 iyun 1980 - Həsən Seyidbəyli (vəfat)

1981

11 fevral 1981 - Möhsün Sənani (vəfat)
20 aprel 1981 - İmran Qasımov (vəfat)
20 iyun 1981 - Ağahüseyn Cavadov (vəfat)
01 avqust 1981 - Əliheydər Həsənzadə (vəfat)
02 oktyabr 1981 - Həsənağa Salayev (vəfat)

1982

13 may 1982 - Qara Qarayev (vəfat)
09 sentyabr 1982 - Ələsgər Şərifov (vəfat)
21 sentyabr 1982 - Hacıməmməd Qafqazlı (vəfat)
05 oktyabr 1982 - Məmmədhüseyn Təhmasib (vəfat)
13 noyabr 1982 - Əhməd Əhmədov (vəfat)
29 dekabr 1982 - Cəmşid Əmirov (vəfat)

1983

23 fevral 1983 - Hüseynağa Sadıqov (vəfat)
10 mart 1983 - Ələsgər İbrahimov (vəfat)
04 may 1983 - Fateh Fətullayev (vəfat)
26 avqust 1983 - Arif Babayev (vəfat)
13 noyabr 1983 - Əliağa Ağayev (vəfat)
13 noyabr 1983 - Əsgər İsmayılov (vəfat)

1984

25 yanvar 1984 - Məmmədrza Şeyxzamanov (vəfat)
20 fevral 1984 - Fikrət Əmirov (vəfat)
27 fevral 1984 - Eldar Əliyev (vəfat)
02 avqust 1984 - Niyazi (vəfat)

1985

28 yanvar 1985 - Mehdi Məmmədov (vəfat)
18 fevral 1985 - Əzizağa Qasımov (vəfat)
24 iyun 1985 - Süsən Məcidova (vəfat)

1986

16 fevral 1986 - Nazim Əliverdibəyov (vəfat)
27 mart 1986 - Səməndər Rzayev (vəfat)
24 iyun 1986 - Mikayıl Mikayılov (vəfat)
20 sentyabr 1986 - Salman Dadaşov (vəfat)

1987

16 mart 1987 - Nadir Zeynalov (vəfat)
21 may 1987 - Vəfa Fətullayeva (vəfat)
23 may 1987 - Şəmsi Bədəlbəyli (vəfat)
28 may 1987 - Məmməd Sadıqov (vəfat)
04 iyun 1987 - Əlihüseyn Hüseynov (vəfat)

1988

04 yanvar 1988 - Əli Zeynalov (vəfat)
02 noyabr 1988 - Hökümə Qurbanova (vəfat)
05 dekabr 1988 - Ağasadıq Gəraybəyli (vəfat)

1989

17 mart 1989 - Fərman Kərimzadə (vəfat)
09 iyun 1989 - Rəşid Behbudov (vəfat)

1990

03 fevral 1990 - Hamlet Xanızadə (vəfat)
04 avqust 1990 - Arif Mirzəquliyev (vəfat)
07 noyabr 1990 - Əlisəttar Atakişiyev (vəfat)
18 noyabr 1990 - Əfrasiyab Məmmədov (vəfat)
19 dekabr 1990 - Ənvər Məmmədxanlı (vəfat)

1991

20 may 1991 - Ağahüseyn Kərimov (vəfat)
03 dekabr 1991 - Teyyub Axundov (vəfat)

1992

25 mart 1992 - Cahangir Cahangirov (vəfat)
16 may 1992 - Arif Nərimanbəyov (vəfat)
27 iyul 1992 - Nəcibə Məlikova (vəfat)
06 avqust 1992 - Dadaş Kazımov (vəfat)
12 avqust 1992 - Şahmar Ələkbərov (vəfat)
13 sentyabr 1992 - Tamilla Qafarova (vəfat)
14 sentyabr 1992 - Əli Haqverdiyev (vəfat)

1993

05 mart 1993 - Ceyhun Mirzəyev (vəfat)
13 iyun 1993 - Məmməd Əlili (vəfat)
20 sentyabr 1993 - Əjdər İbrahimov (vəfat)
06 oktyabr 1993 - Kamil Məhərrəmov (vəfat)
17 dekabr 1993 - Mirzə İbrahimov (vəfat)

1994

19 mart 1994 - Rafiq Babayev (vəfat)
26 mart 1994 - Gümrah Rəhimov (vəfat)
02 noyabr 1994 - Fikrət Əhədov (vəfat)
09 noyabr 1994 - Bayram Bayramov (vəfat)
25 noyabr 1994 - Məmməd Bürcəliyev (vəfat)
26 noyabr 1994 - Rüxsarə Ağayeva (vəfat)

1995

06 aprel 1995 - Ətayə Əliyeva (vəfat)
26 iyul 1995 - İsmayıl Şıxlı (vəfat)
02 avqust 1995 - Hikmət Ziya (vəfat)
21 avqust 1995 - Gündüz Abbasov (vəfat)
19 sentyabr 1995 - Rauf Hacıyev (vəfat)
21 sentyabr 1995 - Teymur Bəkirzadə (vəfat)
16 oktyabr 1995 - Firudin Ağayev (vəfat)
13 noyabr 1995 - Tələt Rəhmanov (vəfat)
16 noyabr 1995 - Hamlet Qurbanov (vəfat)

26 noyabr 1995 - Zemfira Əliyeva (vəfat)

05 dekabr 1995 - İsi Məlikzadə (vəfat)

1996

08 yanvar 1996 - Zakir Bağırov (vəfat)
21 yanvar 1996 - Fikrət Bağırov (vəfat)
02 dekabr 1996 - Məlik Dadaşov (vəfat)

1997

09 sentyabr 1997 - Cavanşir Məmmədov (vəfat)

1998

09 mart 1998 - Valeri Kərimov (vəfat)

07 may 1998 - Muxtar Dadaşov (vəfat)

04 avqust 1998 - Rüfət Şabanov (vəfat)

16 avqust 1998 - Yusif Səmədoğlu (vəfat)
27 avqust 1998 - Tofiq Tağızadə (vəfat)
10 dekabr 1998 - Süleyman Ələsgərov (vəfat)

1999

14 yanvar 1999 - Barat Şəkinskaya (vəfat)
15 may 1999 - Əkbər Fərzəliyev (vəfat)
23 noyabr 1999 - Leyla Bədirbəyli (vəfat)
07 dekabr 1999 - Nəcibə Behbudova (vəfat)

2000

04 yanvar 2000 - Fatma Mehrəliyeva (vəfat)
04 yanvar 2000 - Sofa Bəsirzadə (vəfat)
04 oktyabr 2000 - Tofiq Quliyev (vəfat)
18 noyabr 2000 - Emin Sabitoğlu (vəfat)

2001

18 fevral 2001 - Elçin Məmmədov (vəfat)
04 avqust 2001 - Əhmədağa Muğanlı (vəfat)
24 noyabr 2001 - Səyavuş Şəfiyev (vəfat)

2002

20 yanvar 2002 - Məmməd Hüseynov (vəfat)
02 aprel 2002 - Reyhan Müslümova (vəfat)
16 sentyabr 2002 - Bahadur Əliyev (vəfat)
19 noyabr 2002 - Mirzəağa Atəş (vəfat)
01 dekabr 2002 - Rəhilə Cabbarova (vəfat)

2003

13 yanvar 2003 - Mirzə Babayev (vəfat)
04 fevral 2003 - Töhfə Əzimova (vəfat)
01 iyun 2003 - Sadıq Hüseynov (vəfat)

2004

01 fevral 2004 - Lütfi Məmmədbəyli (vəfat)
10 mart 2004 - Nəsibə Zeynalova (vəfat)
13 avqust 2004 - Sədayə Mustafayeva (vəfat)
06 dekabr 2004 - Muxtar Avşarov (vəfat)

2005

15 fevral 2005 - Xuraman Hacıyeva (vəfat)
17 fevral 2005 - Nataliya Tağıyeva (vəfat)
01 noyabr 2005 - Bürcəli Əsgərov (vəfat)
13 dekabr 2005 - Məmmədkamal Kazımov (vəfat)

2006

01 fevral 2006 - Firudin Mehdiyev (vəfat)
08 mart 2006 - Əliabbas Qədirov (vəfat)
09 aprel 2006 - Hüseynağa Atakişiyev (vəfat)
03 iyun 2006 - Mikayıl Mirzə (vəfat)
11 iyul 2006 - Rasim Ocaqov (vəfat)
15 sentyabr 2006 - Vasif Adıgözəlov (vəfat)
04 oktyabr 2006 - Hacıbaba Bağırov (vəfat)
17 noyabr 2006 - Gülşən Qurbanova (vəfat)
07 dekabr 2006 - Gülbəniz Əzimzadə (vəfat)

2007

15 yanvar 2007 - Nəbi Xəzri (vəfat)
11 iyul 2007 - Ofeliya Məmmədzadə (vəfat)
15 sentyabr 2007 - Elbəy Rzaquliyev (vəfat)
26 sentyabr 2007 - Şərif Şərifov (vəfat)

2008

03 aprel 2008 - Şəfiqə Qasımova (vəfat)
23 aprel 2008 - Kamal Xudaverdiyev (vəfat)
25 oktyabr 2008 - Müslüm Maqomayev (vəfat)
08 dekabr 2008 - Mömünat Qurbanova (vəfat)

2009

17 aprel 2009 - Sabir Əhmədov (vəfat)

06 noyabr 2009 - Qılman Musayev (vəfat)

2010

06 mart 2010 - Fərhad İsmayılov (vəfat)
15 aprel 2010 - Telman Adıgözəlov (vəfat)
20 avqust 2010 - Sadıq İbrahimov (vəfat)
08 oktyabr 2010 - Elxan Əhədzadə (vəfat)

2011

09 mart 2011 - Sona Aslanova (vəfat)
12 may 2011 - Vaqif İbrahimoğlu (vəfat)
29 iyun 2011 - Kamil Nəcəfzadə (vəfat)
04 noyabr 2011 - Mayak Kərimov (vəfat)
14 dekabr 2011 - Qədir Rüstəmov (vəfat)

2012

30 avqust 2012 - Rəşid Atamalıbəyov (vəfat)
22 noyabr 2012 - Yaşar Nuri (vəfat)

2013

12 aprel 2013 - Nodar Şaşıqoğlu (vəfat)
31 may 2013 - Fikrət Əsgərov (vəfat)
27 iyun 2013 - Səyavuş Aslan (vəfat)
01 avqust 2013 - Ələkbər Muradov (vəfat)
31 dekabr 2013 - Ömür Nağıyev (vəfat)

2014

20 fevral 2014 - Firəngiz Şərifova (vəfat)
01 aprel 2014 - İsa Hüseynov (vəfat)
03 may 2014 - Aqşin Əlizadə (vəfat)
13 iyul 2014 - Ələddin Abbasov (vəfat)
20 dekabr 2014 - Nurəngiz Gün (vəfat)

2015

28 yanvar 2015 - Vaqif Səmədoğlu (vəfat)

06 mart 2015 - Ruslan Nəsirov (vəfat)

17 aprel 2015 - Ramiz Mirişli (vəfat)
04 avqust 2015 - Tanilə Əhmərova (vəfat)
10 sentyabr 2015 - Vəliəhd Vəliyev (vəfat)
21 dekabr 2015 - Əsgər Məmmədoğlu (vəfat)

2016

08 mart 2016 - Fikrət Əliyev (vəfat)
22 mart 2016 - Maqsud İbrahimbəyov (vəfat)
25 mart 2016 - Tofiq İsmayılov (vəfat)
17 aprel 2016 - Məcid Dadaşov (vəfat)
22 dekabr 2016 - Muxtar Maniyev (vəfat)

2017

13 iyun 2017 - Rauf Əliyev (vəfat)

2018

08 fevral 2018 - Zərnigar Ağakişiyeva (vəfat)
24 aprel 2018 - Nazim Ağayev (vəfat)
04 may 2018 - Fuad Poladov (vəfat)
30 iyul 2018 - Xəyyam Mirzəzadə (vəfat)
08 noyabr 2018 - Amaliya Pənahova (vəfat)

2019

24 aprel 2019 - Məleykə Ağazadə (vəfat)
09 may 2019 - Arif Məlikov (vəfat)
10 dekabr 2019 - Yalçın Əfəndiyev  (vəfat)
13 dekabr 2019 - Qorxmaz Atakişiyev (vəfat)

2020

16 mart 2020 - Rəfael Dadaşov (vəfat)
31 mart 2020 - Ələddin Sultanov (vəfat)
16 aprel 2020 - Rafiq Əliyev (vəfat)
08 may 2020 - Tamara Ağamirova (vəfat)
17 iyun 2020 - Mayis Ağabəyov (vəfat)
22 iyul 2020 - Tamilla Rüstəmova (vəfat)
26 noyabr 2020 - İbrahim Əliyev (vəfat)
21 dekabr 2020 - Səfurə İbrahimova (vəfat)
26 dekabr 2020 - Almaz Mustafayeva (vəfat)

2021

22 fevral 2021 - Yalçın Rzazadə (vəfat)
16 aprel 2021 - Eldar Quliyev (vəfat)
31 avqust 2021 - Tamilla Ağamirova (vəfat)

31 oktyabr 2021 - Almaz Məmmədova (vəfat)

08 noyabr 2021 - Abbas Kazımov (vəfat)

2022

10 mart 2022 - Rüstəm İbrahimbəyov (vəfat)
22 sentyabr 2022 - Fərqanə Quliyeva (vəfat)

2023

29 may 2023 - Elxan Qasımov (vəfat)

24 iyul 2023 - Məmməd Məmmədov (vəfat)

20 sentyabr 2023 - Alagöz Salahova (vəfat)