Texniki səbəblərə görə Keçici olaraq dayandırılmışdır.